תנאי שימוש – אתר first-steps.co.il   תאריך עדכון 19/4/20

1.כללי

אתר first-steps.co.il הינו אתר אינטרנטי המאפשר, באמצעות רישום מוקדם, תיאום פגישות עם נציגות הסברה: פגישות אישיות לאחר לידה ופגישות במסגרת חוגי בית לנשים בהריון .
בנוסף האתר מספק מידע מקיף בתחום הריון, לידה והורות האתר מפנה  למאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים אלו .

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בלתי נפרד בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר. מוסכם כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מטעמו במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרת תנאים כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.

הכותרות בתקנון זה הינם מטעמי  נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.

 1. הגדרות

  2.1 "החברה"- צעדים ראשונים יזמות בשיווק בע"מ.
  2.2 האתר –   first-steps.co.il
  2.3"המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגואים, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כתבות, מאמרי חדשות, פרסומים וכו'
  2.4 "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
  2.5 "פרסומים" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם נותן שירותיםו/או מוכר מוצרים לקהל הרחב.

3. רישום לאתר

3.1. לצורך קבלת שירותים מסוימים באתר לרבות רישום לקיום פגישות עם נציגות, כניסה לאזורים 'סגורים' באתר וכיו"ב, נדרש המשתמש לבצע רישום הכולל מסירת פרטים אישיים.
המשתמש נדרש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

3.2 ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

3.3 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

3.4 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

3.5 מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

3.6 המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

3.7 לצורך רישום כאמור, יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמרבמאגר מידע ממוחשב הרשום לפי חוק ונועד לשרת את החברה ואת העובדים מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות בחוק.

3.8 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" לצורך ניהול הפעילות, הקשר  והשירות מולו, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומיסרונים  הכוללים בין היתר הודעות, עדכונים, מסרים פרסומיים, קופונים והטבות. בנוסף המידע משמש אותנו לצורך ניתוחים סטטיסטיים עבור החברות עמן אנו עובדים.

3.9 כן ידוע לי כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה  חוקית למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורי. עם  זאת שמורה לי הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.

3.10 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי מידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים שלישיים, לחברות המשתתפות בפעילות "צעדים ראשונים" כגון, ובין היתר, קימברלי  קלארק ישראל בע"מ,  פרוקטר אנד גמבל ישראל, אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו/או אבוט לבורטוריז אס.איי. למדיניות הפרטיות של אבוט או מי מטעמם, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ , שטראוס מים בע"מ, חברות/סוכניות בתחום הביטוח ולרבות הראל חברה לביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עימה, חברות בתחום הדם הטבורי, MMG טכנולוגיות בע"מ, חברת "מוצצים", סנו מפעלי ברונוס בע"מ, מיננה,חברות בתחום הטלמרקטינג ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן,
למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות sms, דוא"ל או
בדואר רגיל מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.

ידוע לי כי על מנת להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה של החברות לעיל, עלי לבקש זאת בנפרד מכל חברה.

3.11 באם אינך מעוניינ/ת להמשיך לקבל דיוור מסוג מסוים או בכלל מטעם חברתנו או
מטעם גופים הקשורים עימה, אנא שלח/י לנו בכל עת הודעת הסרה / ביטול באחד או
יותר מהאמצעים הבאים: שליחת מייל לכתובת info@first-steps.co.il.

פקס -077-3324475, מכתב לכתובת – ת.ד. 6424 הוד השרון  או באמצעות כפתור ההסרה בדיוור הנשלח אלייך.

תקנון להרשמות לפעילות ערכת ההריון "צעד ראשון" של חברת "לבין מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 " וחברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ"

תאריך עדכון 1/5/20
1 רשת "מוצצים" וחברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" מפעילים את ערכות הריון ולידה הנמכרות ברשת מוצצים .

2. הפעילות כוללת ערכת הריון ולידה לתקופת ההיריון ועד שבוע לאחר הלידה.

3. ההרשמה לפעילות וקבלת הערכה מיועדת לנשים בהריון, מטרימסטר 2 ומעלה בלבד. ועד שבוע לאחר הלידה.

4. ההרשמה מתבצעת אך ורק באתר צעדים ראשונים בטופס המיועד לכך. https://www.first-steps.co.il/he/הרשמה-לקבלת-ערכת-צעדים-ראשונים

5. כל משתתפת יכולה לממש את הערכה פעם אחת בלבד בשנה .

6. הערכה תימסר בסניפי מוצצים בלבד ,באופן אישי לאישה בהריון שנרשמה ובהצגת תעודה מזהה הנושאת את המספר הרשום על גבי שובר הניפוק. לא ניתן לקבל את הערכה ע"י בן זוג ו/או כל נציג או שליח של האישה בהריון. למעט במקרים חריגים ניתן לפנות במייל info@first-steps.co.il לקבלת אישור בכתב מיוחד לקבלת הערכה על ידי נציג, או מקרים חריגים אחרים.

7.עלות ערכת "צעד ראשון"  וקבלת הערכה29 ש"ח כולל מע"מ .

המחירים מתעדכנים מעת לעת ויפורסמו באתר צעדים ראשונים  ובסניפי הרשת. צעדים ראשונים ו/או רשת מוצצים אינם אחראים למחירים המתפרסמים ברשתות החברתיות/אתרים אחרים/קישורים ו/או בכל מקום אחר.

8. התשלום יתבצע בסניפי מוצצים. לאחר הצגת קופון מתאים ות.ז.

9. המחיר הקובע הינו מועד רכישת הערכה בחנות. בשום מקרה מועד הורדת הקופון מהאתר של צעדים ראשונים אינו המועד הקובע את מחיר הערכות.

10. אמהות לתאומים/שלישיות מקבלות ערכה אחת.

11. מלאי הערכות מוגבל בסניפים . קבלת הערכות מותנית במלאי הקיים בסניפים. לכל חודש קאלנדרי יוקצו כ- 2000 ערכות "צעד ראשון" אין צעדים ראשונים ו/או מוצצים מתחייבים למלאי בכל הסניפים הרשומים. ניתן לקבל את הערכה אך ורק במידה ויש ערכה במלאי.

12 קבלת הערכה תעשה רק בסניף מוצצים שנבחר וכרשום על השובר שהופק לקבלת הערכה.

13. קבלת הערכה מותנית בהצטרפות למועדון רשת מוצצים בעת מימוש הערכה וללא תשלום נוסף מעבר למחיר הערכה

14. מימוש ההטבה לקבלת הערכה בסניפי מוצצים, יעשה עד למועד התוקף של הקופון שהונפק  וכפוף למלאי הקיים בסניף .
15. הרכב תכולת המוצרים ,דוגמיות וההטבות בערכה יכול להשתנות מעת לעת . ומתפרסם בעמוד ההרשמה.
16. בערכה מגוון מוצרים עם תוקף משתנה. באחריות המשתמשת לבדוק את התוקף לפני השימוש.
17. הרישום לפעילות מותנה במסירת הפרטים האישים של האישה בהריון בלבד,ובקבלת חומר פרסומי שוטף מצעדים ראשונים ו/או חברת  מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453  הובהר לי היטב כי המידע שמסרתי יאוחסן וישמר
במאגר מידע ממוחשב ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע.
עם זאת שמורה לי הזכות להימחק ממאגר המידע בכל עת ע"י הסרה מהדיוור האלקטרוני הנשלח אלי .  בתחתית הדיוור.
18. בהרשמה לפעילות ולקבלת הערכה הנרשמת מסכימה כי המידע שנמסר על ידה באמצעות דף ההרשמה ייכלל
במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" ו/או " "מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 " לצורך ניהול הפעילות, הקשר והשירות, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. הנרשמת מודעת ומסכימה לכך
כי מסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה וכי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורה. עם זאת שמורה לנרשמת הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.
19. הנרשמת מודעת לכך כי המידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים שלישיים, ולחברות המשתתפות בפעילות
"צעדים ראשונים", כגון ובין היתר,"לבין מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453" , חברת "טבע  תעשיות פרמצבטיות בע"מ" או מי מטעמם הכולל הצטרפות למועדון "נוטרי-קלאב Nutricia" "פרוקטר אנד גמבל", "קימברלי קלארק ישראל","אלפא קוסמטיקה בע"מ" "טבורית המאגר הארצי לדם טבורי בע"מ" ,אבוט מעבדות רפואיות בע"מ  ו/או אבוט לבורטוריז אס.איי למדיניות הפרטיות של אבוט או מי מטעמם, מיננה, סנו מפעלי ברונוס בע"מ,  "תא לחיים" חברות בתחום הביטוח ולרבות הראל חברה לביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עימה, ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן, למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות sms , דוא"ל או בדואר רגיל וכן עבור מחקר וטיוב נתונים מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.

ידוע לי כי על מנת להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה של החברות לעיל, עלי לבקש זאת בנפרד מכל חברה.
20.  לא ניתן להחזיר ולקבל זיכוי בגין ערכה שנופקה .
21. מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 וצעדים ראשונים ו/או שיווק ממוקד יכולים בכל שלב להודיע על הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא.

22. סמכות השיפוט

השימוש באתר, וכל טענה בנוגע לתקנון, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה באתר זה יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל.
בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או נוגעת לו וכל  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לחברה בקשר לשימוש באתר ובהקשר לשירות הניתן באמצעות האתר תידון בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד