תקנון האתר

תנאי שימוש – אתר first-steps.co.il   תאריך עדכון 01/01/23

1.כללי

אתר first-steps.co.il הינו אתר אינטרנטי המאפשר, באמצעות רישום מוקדם, תיאום פגישות עם נציגות הסברה: פגישות אישיות לאחר לידה ופגישות במסגרת חוגי בית לנשים בהריון .
בנוסף האתר מספק מידע מקיף בתחום הריון, לידה והורות האתר מפנה  למאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים אלו .

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אים אתנאי שימוש אלה מהווים הסכם בלתי נפרד בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר. מוסכם כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מטעמו במקרה של הפרת תנלה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרת תנאים כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.

הכותרות בתקנון זה הינם מטעמי  נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.

 1. הגדרות

  2.1 "החברה"- צעדים ראשונים יזמות בשיווק בע"מ.
  2.2 האתר –   first-steps.co.il
  2.3"המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגואים, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כתבות, מאמרי חדשות, פרסומים וכו'
  2.4 "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
  2.5 "פרסומים" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם נותן שירותיםו/או מוכר מוצרים לקהל הרחב.

3. רישום לאתר

3.1. לצורך קבלת שירותים מסוימים באתר לרבות רישום לקיום פגישות עם נציגות, כניסה לאזורים 'סגורים' באתר וכיו"ב, נדרש המשתמש לבצע רישום הכולל מסירת פרטים אישיים.
המשתמש נדרש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

3.2 ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

3.3 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

3.4 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

3.5 מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

3.6 המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

3.7 לצורך רישום כאמור, יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמרבמאגר מידע ממוחשב הרשום לפי חוק ונועד לשרת את החברה ואת העובדים מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות בחוק.

3.8 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" לצורך ניהול הפעילות, הקשר  והשירות מולו, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומיסרונים  הכוללים בין היתר הודעות, עדכונים, מסרים פרסומיים, קופונים והטבות. בנוסף המידע משמש אותנו לצורך ניתוחים סטטיסטיים עבור החברות עמן אנו עובדים.

3.9 כן ידוע לי כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה  חוקית למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורי. עם  זאת שמורה לי הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.

3.10 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי מידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים שלישיים, לחברות המשתתפות בפעילות "צעדים ראשונים" כגון, ובין היתר, קימברלי  קלארק ישראל בע"מ, ניאושופשיווק והפצה ו/או קבוצת ניאופארם, כצט בע"מ, שטראוס מים בע"מ, חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט 19900 בע"מ, חברות/סוכניות בתחום הביטוח ולרבות הראל חברה לביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עימה, חברות בתחום הדם הטבורי, חברת "מוצצים", חברת יוניליוור בע"מ, מיננה,ארדו משאבות חלב שיווק ממוקד חברות בתחום הטלמרקטינג ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן,
למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות sms, דוא"ל או
בדואר רגיל מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.

ידוע לי כי על מנת להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה של החברות לעיל, עלי לבקש זאת בנפרד מכל חברה.

3.11 באם אינך מעוניינ/ת להמשיך לקבל דיוור מסוג מסוים או בכלל מטעם חברתנו או
מטעם גופים הקשורים עימה, אנא שלח/י לנו בכל עת הודעת הסרה / ביטול באחד או
יותר מהאמצעים הבאים: שליחת מייל לכתובת [email protected].

פקס -077-3324475, מכתב לכתובת – ת.ד. 6424 הוד השרון  או באמצעות כפתור ההסרה בדיוור הנשלח אלייך.

תקנון להרשמות לפעילות ערכת ההריון  של רשת מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 " וחברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ"

תאריך עדכון 1/5/20
1 רשת "מוצצים" וחברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" מפעילים את ערכות הריון ולידה הנמכרות ברשת מוצצים .

2. הפעילות כוללת ערכת הריון ולידה לתקופת ההיריון ועד שבוע לאחר הלידה.

3. ההרשמה לפעילות וקבלת הערכה מיועדת לנשים בהריון, מטרימסטר 2 ומעלה בלבד. ועד שבוע לאחר הלידה.

4. ההרשמה מתבצעת אך ורק באתר צעדים ראשונים בטופס המיועד לכך. https://www.first-steps.co.il/he/הרשמה-לקבלת-ערכת-צעדים-ראשונים

5. כל משתתפת יכולה לממש את הערכה פעם אחת בלבד בשנה .

6. הערכה תימסר בסניפי מוצצים בלבד ,באופן אישי לאישה בהריון שנרשמה ובהצגת תעודה מזהה הנושאת את המספר הרשום על גבי שובר הניפוק. לא ניתן לקבל את הערכה ע"י בן זוג ו/או כל נציג או שליח של האישה בהריון. למעט במקרים חריגים ניתן לפנות במייל [email protected] לקבלת אישור בכתב מיוחד לקבלת הערכה על ידי נציג, או מקרים חריגים אחרים.

7.עלות ערכת הריון  וקבלת הערכה29 ש"ח כולל מע"מ .

המחירים מתעדכנים מעת לעת ויפורסמו באתר צעדים ראשונים  ובסניפי הרשת. צעדים ראשונים ו/או רשת מוצצים אינם אחראים למחירים המתפרסמים ברשתות החברתיות/אתרים אחרים/קישורים ו/או בכל מקום אחר.

8. התשלום יתבצע בסניפי מוצצים. לאחר הצגת קופון מתאים ות.ז.

9. המחיר הקובע הינו מועד רכישת הערכה בחנות. בשום מקרה מועד הורדת הקופון מהאתר של צעדים ראשונים אינו המועד הקובע את מחיר הערכות.

10. אמהות לתאומים/שלישיות מקבלות ערכה אחת.

11. מלאי הערכות מוגבל בסניפים . קבלת הערכות מותנית במלאי הקיים בסניפים. לכל חודש קאלנדרי יוקצו כ- 2000 ערכות הריון. אין צעדים ראשונים ו/או מוצצים מתחייבים למלאי בכל הסניפים הרשומים. ניתן לקבל את הערכה אך ורק במידה ויש ערכה במלאי.

12 קבלת הערכה תעשה רק בסניף מוצצים שנבחר וכרשום על השובר שהופק לקבלת הערכה.

13. קבלת הערכה מותנית בהצטרפות למועדון רשת מוצצים בעת מימוש הערכה וללא תשלום נוסף מעבר למחיר הערכה

14. מימוש ההטבה לקבלת הערכה בסניפי מוצצים, יעשה עד למועד התוקף של הקופון שהונפק  וכפוף למלאי הקיים בסניף .
15. הרכב תכולת המוצרים ,דוגמיות וההטבות בערכה יכול להשתנות מעת לעת . ומתפרסם בעמוד ההרשמה.
16. בערכה מגוון מוצרים עם תוקף משתנה. באחריות המשתמשת לבדוק את התוקף לפני השימוש.
17. הרישום לפעילות מותנה במסירת הפרטים האישים של האישה בהריון בלבד,ובקבלת חומר פרסומי שוטף מצעדים ראשונים ו/או חברת  מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453  הובהר לי היטב כי המידע שמסרתי יאוחסן וישמר
במאגר מידע ממוחשב ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע.
עם זאת שמורה לי הזכות להימחק ממאגר המידע בכל עת ע"י הסרה מהדיוור האלקטרוני הנשלח אלי .  בתחתית הדיוור.
18. בהרשמה לפעילות ולקבלת הערכה הנרשמת מסכימה כי המידע שנמסר על ידה באמצעות דף ההרשמה ייכלל
במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" ו/או " "מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 " לצורך ניהול הפעילות, הקשר והשירות, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. הנרשמת מודעת ומסכימה לכך
כי מסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה וכי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורה. עם זאת שמורה לנרשמת הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.
19. הנרשמת מודעת לכך כי המידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים שלישיים, ולחברות המשתתפות בפעילות
"צעדים ראשונים", כגון ובין היתר,"לבין מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453" , "קימברלי קלארק", "ניאושופ שיווק והפצה" "קבוצת ניאופארם","אלפא קוסמטיקה בע"מ" ,"כצט בע"מ", "מיננה", "חברת יוניליוור",   חברות בתחום הביטוח ולרבות הראל חברה לביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עימה,"ארדו משאבות חלב שיווק ממוקד" ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן, למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות sms , דוא"ל או בדואר רגיל וכן עבור מחקר וטיוב נתונים מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.

ידוע לי כי על מנת להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה של החברות לעיל, עלי לבקש זאת בנפרד מכל חברה.
20.  לא ניתן להחזיר ולקבל זיכוי בגין ערכה שנופקה .
21. מוצצים ראשל"צ( 2003 ) שותפות מוגבלת ש.ר .  550215453 וצעדים ראשונים ו/או שיווק ממוקד יכולים בכל שלב להודיע על הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא.

22. סמכות השיפוט

השימוש באתר, וכל טענה בנוגע לתקנון, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה באתר זה יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל.
בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או נוגעת לו וכל  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לחברה בקשר לשימוש באתר ובהקשר לשירות הניתן באמצעות האתר תידון בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

תקנון הגרלות אונליין יוני
"צעדים ראשונים הבייבי ואני"  – 

 1. כללי

א. במהלך חודשים מרץ – יוני 2021 תערוך חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ מספר כנסי אונליין ליולדות הנושא את השם "צעדים ראשונים הבייבי ואני" .

ב. במסגרת האונליין יוזמנו המשתתפות והנרשמות לכנס לצפות בהרצאות בתחום.

ג. מתוך הנרשמות בפעילות ובהתאם לתקנון זה ייבחרו  זוכות בהגרלה  בכל כנס בנפרד,
על ידי עורכת הפעילות.
מספר הזוכות יכול להשתנות מהגרלה להגרלה ויפורסם בעת ההרשמה לכנס.

 1. הוראות כלליות

    הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

א. "עורכת הפעילות" – חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ

ב. "מוסרת הפרס" – חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ

ג. "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ד. "משתתף/ת בפעילות" – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 3 להלן.

ה. "הפעילות" – הרצאות  שונות בנושא הטיפול בתינוק, התפתחות התינוק הנקה, תזונה וכיו"ב.   
כמו כן ישולב הסבר על מוצרים מובילים בערכת צעדים ראשונים לאם ולתינוק ע"י מדריכת צעדים ראשונים.   
ו. מועדי ההגרלה – 6 שעות בדיוק לפני פתיחת הכנס.  לא יכללו נרשמות לכנס מעבר לשעה זו.

ז. אופן ההגרלה – הנרשמות לכנס ולהגרלה מופנות לדף נחיתה ולרישום במערכת ITnewsletter.
מבין הנרשמות  בטופס ההרשמה שיוצג באתר ITnewsletter יוגרלו נרשמות מהכנס הרלוונטי באופן אקראי על ידי מספרים אקראיים תוך שימוש באפליקציה להגרלת מספרים.
קובץ הנרשמות יכלול את הנרשמות עד 6 שעות לפני פתיחת הכנס.
הקובץ יורד לתוכנת אקסל וכל נרשמת תקבל מספר. 
כל הגרלה תכלול רק את הנרשמות לכנס הספציפי.  

למען הסר ספק כל מי שנרשמה לכנסים קודמים לא תוכל להכנס להגרלה לכנס חדש, למעט אם חידשה את ההרשמה שלה לכנס ונרשמה שוב.

ח.  ההגרלה בפיקוח רו"ח אילן ברהום.

ט. "הפרסים"  –

פרסים שונים בכל כנס שיפורסמו בדיוור ישיר בהודעה על הכנס.
מובהר בזאת כי על מנת לקבל את פרס הזהב –  מתנת מיי בייבי על הזוכה להגיע בעצמה לחנות מאיי בייבי בירכא. 
הזוכה מצהירה בזאת שתאפשר לצלם אותה עם הפרס ולפרסם ברשתות החברתיות כגון, פייסבוק אינסטגרם עיתונות מקומית,ועוד לשיקולה הבלעדי של חברת מאיי בייבי. 

הזוכה מודעת לכך שללא הצילום והאישור לפרסום לא תוכל לקבל את פרס הזהב. 

הפרסים ניתנים לשינוי מכנס לכנס ולמשתתפים או לזוכות לא תהייה שום טענה בעניין זה. 

ט. "זוכה בפרס" – נרשמים לכנס אשר עומדים בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה.

י. לשון זכר בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.

"המפקח" – רו"ח אילן ברהום , כפר סבא

 1. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בפעילות מותרת לכל מי שנרשמה לכנס באמצעות טופס רישום מיוחד שהוקם עבור הכנס.     

למען הסר ספק מדובר בעמוד הנחיתה בקישור  http://lp.glb.al/67998A2029

  בלבד, ולא באף עמוד ו/או קבוצה אחרים.

על מנת לזכות בפרס יש להירשם באופן מלא: שם פרטי, משפחה, כתובת טלפון ומייל תאריך לידה משוער.  

 1. ויתור תביעות ו/או טענות

בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את מועד הכנס ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.

 1. בחירת זוכה

עורכת הפעילות תפרסם  עד 2 ימי עסקים לאחר מועד הכנס בעמוד הפייסבוק את שמות הזוכים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירו, ואולם, במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר תוך 2 ימי עסקים ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 
לשיקולה הבלעדי של חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ להעניק את הפרס לזוכה מילויים נוסף שיוגרל בנוסף לצורך זה. 

הפרס יימסר לזוכים במשרדי עורכת הפעילות צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בדואר/בשליחות/במסירה אישית/במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שזוהה כדין. קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.
מובהר בזאת כי על מנת ל קבל את הפרס מתנת מאיי בייבי  – יש להגיע לסניף מאיי בייבי אשר בירכא . 
הזוכה תאשר את צילום תמונתה לרשת הקיברנטית ולרשתות החברתיות ולאתר. ידוע לזוכה כי לולא האישור לא תוכל לקבל את הפרס. 
מובהר בזה כי ההגרלה תיערך בפיקוח רואה חשבון אילן ברהום מכפר סבא

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, היה והתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או הזין פרטים אישיים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או נהג בניגוד להוראות תקנון זה.

המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל פרשנות התקנון.

המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה. "בני משפחה" לעניין סעיף זה: בן זוג, ילדים, אחים, אחיות.

א. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.

ב. הזכייה בהגרלה הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה .

ג. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך הכנס.

 1. אחריות:

א. התקנון יימצא במשרדי חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ  ובאתר צעדים ראשונים בתקנון האתר  www.first-steps.co.il ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת הפעילות בכתובת היובלים 3 הוד השרון

ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ד. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

 1. שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.

ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק של צעדים ראשונים כאמור.

ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב. 

8.פרטיות

8.1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

8.2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

8.3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, ונותני החסות, לרבות: חברה אלפא קוסמטיקה, קימברלי קלארק. וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת [email protected] או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל. 

8.4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

 1. כללי

9.1 עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.

9.2 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.

9.3 עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.

9.4 חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

9.5 כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב