טופס אישור לצילומים

טופס זה מיועד ל"צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" ולחברת תמי הלוי שיווק ממוקד  לטובת הסכמתי להעניק שימוש לשותפיה, לעובדיה, לסוכנים ולהקצות שלה, להשתמש, לשכפל, לפרסם, להפיץ ולהציג את תוכן הווידאו המתואר להלן בתמונות או סירטונים שאני מופיע/ה בהם, אני מאשר/ת בזאת   שצעדים ראשונים או שיווק ממוקד ומי מטעמה יצלמו אותי / ישתמשו בתמונות / סרטונים שצולמו במהלך השתתפותי בפעילויות שונות של החברות, ובקבוצות וסדנאות שבהן אני משתתפת/

אני מסכימ/ה מרצוני החופשי כי צעדים ראשונים בע"מ או שיווק ממוקד יעשו שימוש בתמונות שלי לצרכי פרסום ושיווק, ומצהיר/ה שאין לי התנגדות שצילומי, (בסטילס או בסרט)   יהיו באמצעי תקשורת שונים, בין היתר באתר, במדיה החברתית, טלוויזיה, אינטרנט וכן הלאה.

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות אחרת בתמונות ו/או חומרים אשר צולמו על ידי החברות  ו/או מי מטעמם, וכי לחברות כל הזכויות לפעול בהתאם לשיקול דעתן המלא ביחס לתמונות ו/או לסרט ו/או לחומרים שצולמו (לרבות אי הצגתם וגניזתם) ואני מוותר/ת על כל טענה מכל סוג בעניין זה, לרבות בנוגע לפגיעה בפרטיותי מעצם הפרסום

נא לאשר טופס*
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.