מדריכה צעדים ראשונים

לילך מאור
מדריכת ליווי התפתחותי
ומדריכת מנשאים